DownloadFlash

ArchiveNews

  • Wizja Zrównoważonego Rozwoju 20502014-05-08

    CSR odgrywa kluczową rolę w strategii Grupy Raben. Kompensowanie negatywnego wpływu na środowisko stanowi istotny element działalności firmy. Zarządzanie procesami, na wszystkich szczeblach łańcucha dostaw, odbywa się zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Naturalną konsekwencją realizacji działań CSR było podpisanie, 10 marca 2014 roku, w Ministerstwie Gospodarki, Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050.